Η καρωτίδα έιναι το βασικό αγγείο που τροφοδοτεί τον εγκέφαλο με αίμα άρα γίνεται κατανοητό ότι οποιαδήποτε πάθηση την επηρεάζει,ο ασθενής κινδυνεύει είτε με κάποιας μορφής εγκεφαλικού επεισοδίου είτε με αιφνίδιο θάνατο. Όπως οποιαδήποτε αρτηρία έτσι και η καρωτίδα αποκτά στένωση από το σύγχρονο τρόπο ζωής (κάπνισμα,κακή διατροφή,έλλειψη άθλησης) και μόλις η στένωση φτάσει σε κρίσιμο επίπεδο (συνήθως 70%) το ποσοστό επικινδυνότητας αυξάνει τόσο ώστε να αντιμετωπιστεί.

Τα συμπτώματα που οδηγούν τον ασθενή στον Ιατρό είναι τα παροδικά ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια (έλλειψη συγκέντρωσης και απάθεια για πολύ μικρό χρονικό διάστημα) αλλά και η παροδική αμαύρωση του οφθαλμού (απώλεια της όρασης απο το ένα μάτι για ολιγόλεπτο συνήθως διάστημα).

stenosi_karotidas3
stenosi_karotidas4

Η διερεύνηση ξεκινάει από το Ιατρείο με λήψη ιστορικού και αναίμακτο triplex καρωτίδων.

Αν κριθεί απαραίτητο στη συνέχεια πραγματοποιείται Αγγειογραφία και ο επεμβατικός σχεδιασμός.

stenosi_karotidas6
stenosi_karotidas9

Η στένωση της καρωτίδας μπορεί να αντιμετωπιστεί είτε αναίμακτα με αγγειοπλαστική (μπαλόνι και τοποθέτηση αγγειακού ενδονάρθηκα-stent),είτε με το κλασσική χειρουργική ενδαρτηρεκτομή της καρωτίδας. Τα αποτελέσματα είναι άριστα και η νοσηλεία του ασθενούς διαρκεί από 1 εώς 3 ημέρες.