Πλέον και με την εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας έχει επέλθει σημαντική βελτίωση και στις συσκευές laser αλλά και στις οπτικές ίνες που είναι διαθέσιμες. Έτσι τα laser διαφοροποιούνται στην ισχύ που είναι άμεσα διαθέσιμη στον Αγγειοχειρουργό αλλά και στο μήκος κύματος που εκπέμπεται η θερμική ενέργεια. Αντίστοιχα οι οπτικές ίνες διαφοροποιούνται στο μέγεθος αλλά κυρίως στο τρόπο διάχυσης της ενέργειας σε άμεσες (direct) , κυκλικές και μεικτές.

Προτού πραγματοποιηθεί η επέμβαση ο Αγγειοχειρουργός εξετάζει προσεκτικά το φλεβικό δίκτυο με χρήση triplex δηλαδή μια ειδική υπερηχοτομογραφική εξέταση στη οποία θα διαπιστωθούν πολύ σημαντικές παράμετροι όπως το μέγεθος της πάσχουσας φλέβας σε όλο της το μήκος, η βαλβιδική χαρτογράφηση της, τυχόν διατιτρώσες φλέβες καθώς και τυχόν παλαιές θρομβώσεις.

Η τεχνική επιτυχία ενδαγγειακής επέμβασης με laser είναι απόλυτα συνδεδεμένη με τον προεγχειρητικό Αγγειοχειρουργικό έλεγχο. Άρα εύκολα συμπεραίνει κανείς ότι η εμπειρία σε συνδυασμό με τον καλύτερο ιατρικό εξοπλισμό είναι τα απαραίτητα στοιχεία μιας επιτυχημένης επέμβασης.

Η επέμβαση πραγματοποιείται με συνδυασμό τοπικής αναισθησίας και ελαφράς μέθης ούτως ώστε ο ασθενής να μπορεί να πάρει εξιτήριο την ίδια ημέρα. Η πάσχουσα φλέβα καθετηριάζεται προσεκτικά σε όσα σημεία χρειάζεται ανάλογα με τον προεγχειρητικό σχεδιασμό (planning) και εισάγεται ενδαυλικά η κατάλληλη οπτική ίνα με ακρίβεια χιλιοστών. Στη συνέχεια χρησιμοποιείται περιοχική τοπική αναισθησία (tumescent) και ξεκινάει η έκλυση θερμικής ενέργειας στη πάσχουσα φλέβα. Να τονιστεί οτι σε όλη τη φάση της επέμβασης το αποτέλεσμα ελέγχεται υπερηχοτομογραφικά ούτως ώστε να είναι 100% αποτελεσματική. Κατόπιν ο ασθενής οδηγείται στον θάλαμο ανάρρωσης ώστε μετά από 1-2 ώρες να λάβει εξιτήριο με οδηγίες. Να σημειωθεί ότι μετά το εξιτήριο ο ασθενής μπορεί να περπατήσει κανονικά και να συνεχίσει τις καθημερινές του δραστηριότητες.

Ο ειδικός Αγγειοχειρουργός κ.Μαύρος Δημήτριος από την αρχική σας επίσκεψη μέχρι και τον τελευταίο μετεγχειρητικό επανέλεγχο σας εξασφαλίζει τη μέγιστη εμπειρία-τεχνογνωσία αλλά και αποκλειστικά στην Ελλάδα τεχνικές και τελευταίας τεχνολογίας ιατρικό εξοπλισμό για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα