Η Χρόνια Αποφρακτική Αρτηριοπάθεια είναι νόσος που δυνητικά μπορεί να προσβάλει οποιαδήποτε αρτηρία στο σώμα. Παρουσιάζουμε περιστατικό που αντιμετωπίστηκε με απόλυτη επιτυχία και αφορά πλήρη απόφραξη της αριστερής λαγονίου αρτηρίας η οποία προκαλούσε περιοριστική διαλείπουσα χωλότητα με αδυναμία βάδισης στα 50 μέτρα και παράλληλα στυτική δυσλειτουργία στον ασθενή.

Στη προεγχειρητική αγγειογραφία μπορούμε να διακρίνουμε τη πλήρη απόφραξη όλου του αγγείου αριστερά.

Στη θεραπεία προτιμήθηκε η ενδαγγειακή αντιμετώπιση η οποία κράτησε 40 λεπτά και διενεργήθηκε με τοπική αναισθησία.

Διενεργήθηκε αρχικά πλήρης διάνοιξη του αγγείου με ταυτόχρονη αγγειοπλαστική με μπαλόνι.Στη συνέχεια τοποθετήθηκε ενδονάρθηκας (stent) με τη τελική αγγειογραφία να είναι πλήρως ικανοποιητική.

Ο ασθενής έλαβε εξιτήριο από τη κλινική την επόμενη ημέρα.