Η αντιμετώπιση τους εξαρτάται από το μέγεθος αλλά και το ρυθμό αύξησης του ανευρυσματικού σάκου.Συχνά ένα ανεύρυσμα μεγαλώνει αργά χωρίς ιδιαίτερη συμπτωματολογία καθιστώντας την έγκαρη διάγνωση δυσχερή.Επίσης βιβλιογραφικά υπάρχουν περιπτώσεις ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής με μηδενικό ποσοστό ρήξης.

Η σύνηθης συμπτωματολογία ενός αυξανόμενου ανευρύσματος κοιλιακής αορτής είναι:

  • 1.Συνεχής και βαθύς πόνος στη κοιλιά ή στα πλάγια τοιχώματα της
  • 2.Οσφυαλγία
  • 3.Αίσθηση σφυγμού στην ομφαλική χώρα

Όσον αφορά τη δημιουργία των ανευρυσμάτων οι εξής αιτίες έχουν μελετηθεί:

  • -Η αθηροσκλήρυνση των αρτηριών 
  • -Υψηλή αρτηριακή πίεση
  • -Αγγειίτιδες
  • -Φλεγμονή της αορτής
  • -Άμεσο τράυμα στο αγγείο

Στη περίπτωση μας ο ασθενής ο ασθενής είναι 76 ετών αναφερόμενος στη κλινική μας με ιστορικό οσφυαλγίας υπό διερεύνηση.Στον απεικονιστικό έλεγχο και συγκεκριμένα στην μαγνητική τομογραφία οσφυικής χώρας τυχαίο εύρημα αποτέλεσε ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής 5,5 εκατοστών στη μέγιστη διάμετρο του με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του την υπερβολική γωνίωση του ανευρυσματικού αυχένα

Αποφασίσαμε να το αντιμετωπίσουμε ενδαγγειακά με χρήση μοσχεύματος που επιτρέπει την ασφαλή αντιμετώπιση τέτοιου είδους ανευρυσμάτων.Η μορφοποίηση του ανευρύσματος ήταν απόλυτα επιτυχής

Στη τελική αγγειογραφία φαίνεται ο απόλυτα επιτυχής αποκλεισμός του ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής από τη κυκλοφορία καθώς και η απουσία ενδοδιαφυγής.

Η επέμβαση συνολικά διήρκησε 3 ώρες,ο ασθενής οδηγήθηκε στο θάλαμο νοσηλείας χωρίς ανάγκη ΜΕΘ και έλαβε εξιτήριο 2 ημέρες αργότερα.

Στη κλινική μας μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με ασφάλεια οποιοδήποτε τύπο ανευρύσματος χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες μεθόδους και υλικά παγκοσμίως.