Η επέμβαση χαρακτηρίζεται από το γρήγορο χρόνο αποκατάστασης ,την ασφάλεια από ανεπιθύμητες μετεγχειρητικές επιπλοκές αλλά και την ευκολία για τον ασθενή ώς επέμβαση 1 ημέρας.

Ο Ειδικός Αγγειοχειρουργός-Αγγειολόγος κ.Μαύρος θεωρείται κορυφαίος στην επεμβατική Αγγειοχειρουργική στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό οπού δραστηριοποιείται.

Προγραμματίστε την επίσκεψη σας για οποιοδήποτε Αγγειολογικό πρόβλημα σας απασχολεί