Αρχικά ,και αφού προηγηθεί πλήρης προεγχειρητικός απεικονιστικός έλεγχος με χρήση triplex, δημιουργείται η λεγόμενη αναλυτική χαρτογράφηση του φλεβικού δικτύου.Είναι πολύ βασικό για την επιτυχή έκβαση της επέμβασης μιας και εκεί στηρίζεται όλο το επεμβατικό πλάνο (είδος οπτικής ίνας, μέγεθος οπτικής ίνας, μέγεθος θηκαριού εισαγωγής).

Στο ιατρείο μας δίνεται βάση ώστε ο ασθενής να γνωρίζει πλήρως από την αρχή τι ακριβώς θα χρησιμοποιηθεί και με ποιο τρόπο.Έχει διαπιστωθεί αλλού να χρησιμοποιούνται μη αναγνωρισμένα υλικά ακόμη και διαφορετικός τρόπος αντιμετώπισης και όχι laser.Επίσης πρώτιστης σημασίας έχει η τεχνική του Ιατρού. Ο Αγγειοχειρουργός κ.Μαύρος χρησιμοποιεί ειδική τεχνική καθοδηγούμενη πλήρως από τρισδιάστατη υπερηχοτομογραφική παρακολούθηση (FUS-EVVC) για την οποία είναι ο μοναδικός που έχει εξειδικευτεί στο καλύτερο Αγγειοχειρουργικό κέντρο της Αγγλίας.

Η επέμβαση διενεργείται με τοπική αναισθησία και συνδυασμό μέθης από τον Αναισθησιολόγο όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο. Η επέμβαση ξεκινά με όσους καθετηριασμούς έχει κριθεί ότι χρειάζονται.Η εισαγωγή της οπτικής ίνας γίνεται πάντα με υπερηχοτομογραφικό έλεγχο και συνεχή παρακολούθηση με τη τεχνική του κ.Μαύρου. Η τοποθέτηση της γίνεται με ακρίβεια χιλιοστού για να λάβει ο ασθενής το καλύτερο και μονιμότερο αποτέλσμεα.

Στη συνέχεια διενεργείται τοπική αναισθησία κατα μήκος της φλέβας με ειδική συσκευή και ειδικό φαρμακευτικό μείγμα. Μόλις η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί πραγματοποιείται τελικός έλεγχος και στη συνέχεια ξεκινάει η χρήση του laser εντελώς ανώδυνα και με την ειδική τεχνική του κ.Μαύρου (FUS-EVVC).

Πριν ο ασθενής αποχωρήσει από την επεμβατική αίθουσα προηγείται πλήρης έλεγχος του αποτελέσματος. Αν αυτό κριθεί ικανοποιητικό μπορεί να λάβει εξιτήριο μέσα στις επόμενες 2 ώρες χωρίς κανένα περιορισμό στη κινητικότητα του. Αυτό πρακτική σημαίνει ότι άμεσα μετά μπορεί ακόμα και να επιστρέψει στην εργασία του.

Ο κ.Μαύρος είναι ο κορυφαίος Αγγειοχειρουργός στο τομέα του και λόγω της πληθώρας περιστατικών από ολόκληρη την Ελλάδα και αρκετά μέρη του εξωτερικού μπορεί και χρησιμοποιεί τα καλύτερα διαθέσιμα υλικά στη καλύτερη τιμή.

Το κόστος της επέμβασης καλύπτεται πλήρως από ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες και ακόμα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε άτοκες δόσεις.

Δυστυχώς στις μέρες μας όλοι προσπαθούν να παρέχουν όσο πιο φθηνές υπηρεσίες γίνεται αυτό να συνεπάγεται χαμηλή ποιότητα τόσο στα αναλώσιμα υλικά όσο και στην επεμβατική ποιότητα. Άρα καταλαβαίνει κάποιος ότι στην Ιατρική το φθηνό έχει αντίκτυπο στη ποιότητα και στην ασφάλεια της θεραπευτικής προσέγγισης.

Στις ημέρες μας ο ασθενής μπορεί να μπερδευτεί από την ελλιπή ενημέρωση. Εμπιστευτείτε τον καλύτερο Ιατρό για να λάβετε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο καλύτερο κόστος. 

Ο εξειδικευμένος Αγγειοχειρουργός Dr. Μαύρος έχει εκπαιδευτεί στα καλύτερα Αγγειοχειρουργικά κέντρα του κόσμου και στις ομάδες των κορυφαίων διεθνώς Αγγειοχειρουργών, αποτελώντας εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.